Hpower Mining Co., Ltd.

Địa chỉ: NO.28, JiaHwa Rd, JiaFu Industrial Park, Hi-tech Industry Zone, QingCheng District, Qingyuan City, Guangdong Province

Người phụ trách: Alisa
Điện thoại: +86-763-3601688
Email: Alisa@hpower-mining.com
Twitter:Serv@hpower-mining.com
Skype:serv@hpower-mining.com
Instagram:Hpowermining